Apie mane

Kvalifikacija

 

1. Psichologė (Vilniaus universitetas, bakalauras, 2015 m.; magistras, 2018 m.).
2. Logoterapija ir egzistencinė analizė (nuo 2019 m., Pietų Vokietijos Logoterapijos ir egzistencinės analizės institutas (Miunchenas, Vokietija, „SüddeutschesInstitut für Logotherapie & Existenzanalyse gemeinnützige AG“).
3. Teismo mediatorė (kodas 00409. 40 val. mediacijos mokymai, Mykolo Romerio universitetas. 2018 m.).
4. Įsisąmoninimu grįstų intervencijų (Mindfulness) MOKYTOJA/INSTRUKTORĖ (http://www.mindfulness.lt/Sertifikavimas/), „Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“ (160
val., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos klinika. 2018 m.).
5. Geštalto terapija (nuo 2016 m.).
6. Efektyvios tėvystės programos vadovų mokymai (16 val., Paramos vaikams centras, 2019 m.).
7. Įvadiniai psichologų, padėsiančių apklausti asmenis baudžiamajame procese, mokymai (24 val. Paramos vaikams centras. 2018 m.).
8. ASIST. Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai (16 val., 2018 m.). Vilniaus visuomenės sveikatos biuras.
9. Šeimų ir porų psichologinis konsultavimas. Vaikų ir paauglių psichologinis konsultavimas (140 val., Kauno psichiatrų ir psichologų klubas. 2016 m.).
10. Teisės magistras (Vilniaus universitetas. 2001 m.).

Kvalifikacijos kėlimas:

 

1. I laipsnio „Biofeedback“ mokymai (20 val.) Verim Ltd. Sertifikkato Nr. LT-0187.
2. „The Genesis of Intergenerational Trauma“ (28 val.) Center for Somtic Studies, Stockholm, Sweden. (2019 m.).
3. Kognityvinės ir elgesio terapijos vaikams ir paaugliams naujovės (26 val.) Neuromedicinos institutas (LSMU, 2019 m.).
4. „Emocijos, jausmai ir darbas su jais psichoterapijoje“ (26 val.). Neuromedicinos institutas (LSMU, 2018 m.).
5. „Geštalto terapija su vaikais ir paaugliais“ (20 val.). Vilniaus Geštalt institutas (2017 m.).
6. „Taikomoji elgesio analizė: psichologinė, edukacinė ir medicininė pagalba. Iššūkiai ir galimybės“ (16 val.). Asociacija „Kitoks vaikas“ ir LEU (2016 m.).

 

Esu sertifikuota Įsisąmoninimu grįstos psichologijos intervencijų mokytoja (sertifikato Nr. LĮGPA M/030).
Esu Lietuvos psichologų sąjungos narė, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė.
Nuo 2015 metų esu „Jaunimo linijos“ ir interneto dienraščio „bernardinai.lt“ savanorė.
Privati praktika nuo 2015 metų.
Nuo 2019 04 iki šiol – psichologė projekte „Nerūkyk – gyvenk sveikiau“ (darbas su paaugliais).
2019 01–2019 04 – psichologė projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (darbas su tėvais, mokytojais, mokiniais).
2017 09–2019 02 – bendravimo psichologijos mokytoja Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje.
2018 10 27 – pranešimas apie emocinį perdegimą PsiDi18 Kaunas. LSMU.
2018 10– 2 – mokymų ugdymo įstaigų specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais emocinių ir elgesio sutrikimų, vedimas (24 ak. val.). Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“.